Bardahl Engine Stop Leak 300 ml. ( Udvider/tætner alle pakninger i motoren )

af Bardahl
165,00 kr
SKU 1107/11201

Et specielt smøreolieadditiv, der forøger pakningers volumen, som kan forenes med alle typer motorolier. Engine Stop Leak er udarbejdet med det formål at genskabe og vedligeholde smidigheden i syntetiske silicone-, kork og gummi-pakninger for at reducere eller fjerne olielækager. Samtidig forhindrer den, at disse opstår.

Test med typiske pakningsmaterialer har bevist, at Engine Stop Leak forøger pakningers volumen fra 15 til 70% uden at skade pakningerne.

Indeholder ligeledes en sammensætning af rense-midler, der fjerner aflejringer fra ventiler og ringe, samtidig forbedres motorens ydeevne, og oliefor-bruget reduceres.

PROBLEM

Ydre og indre gummi/siliconepakninger, der anven-des i moderne bilmotorer er ofte tilbøjelige til at svinde ind og miste deres smidighed. Dette får olie til at sive ud. En opbygning af aflejringer på ventiler og stempelringe resulterer i funktionsfejl, nedsat kompression samt tiltagende olieforbrug.

EGENSKABER

Giver ny vitalitet til eksterne og interne pakninger. I en test med standardpakninger blev disses volumen forhøjet med fra 5 til 70% afhængig af paknings-materiale.

Engine Stop Leak er en speciel sammensætning af rense-, opløsnings- og aflejringsopløsende midler, der hjælper klæbrige stempelringe fri, reducerer ventil-aflejringer og stilner larmende ventillifter ved opløs-ning og suspendering af eksisterende aflejringer. Denne aktion giver ringene og ventilerne bedre mulighed for at lukke tæt og reducerer olieforbruget.

BRUGSANVISNING

Skift motorolien og filter, tilsæt 1 dåse Engine Stop Leak til ny motorolie. Tillad ca. 1 uge eller 500 kilometers kørsel for at opnå fuld effekt af Engine Stop Leak.

En dunk rækker til 6 liter motorolie.

Bardahl Engine Stop Leak fornyer ikke ødelagte pak-ninger. Fortsat oliespild fra pakningerne efter an-vendelse af Engine Stop Leak tyder på defekte pak-ninger eller lækage fra ikke-gummipakninger og kræver nye pakninger isat.

Kan anvendes i traditionelle, manuelle gearkasser.

PR.nr. 934509

Varenr.: 1107/11201

Klik her for at downloade sikkerhedsdatablad